Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Maria Pszczółkowska
Zastępca – Maja Jakóbowska
Sekretarz – Marcel Więch
Opiekun – pani Katarzyna Rek
Sekcja organizacyjna – przewodnicząca: Maria Pszczółkowska, członkowie: Maja Jakóbowska, Iza Sasin, Bartosz Rek, Helena Bobrowska, Marcel Więch, opiekun: p. Katarzyna Rek
Sekcja sportowa – przewodnicząca: Magdalena Brzezińska, członkowie: Monika Mateńka, Aurelia Araszkiewicz, opiekun: p. Rafał Słowik
Sekcja plastyczna – przewodnicząca: Amelia Czerwińska, członkowie: Zuzanna Brogowska, Maja Konopka, opiekun: p. Katarzyna Rek
 

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Maria Pszczółkowska
Zastępca – Maja Jakóbowska
Sekretarz – Marcel Więch
Opiekun – pani Katarzyna Rek
Sekcja organizacyjna – przewodnicząca: Maria Pszczółkowska, członkowie: Maja Jakóbowska, Iza Sasin, Bartosz Rek, Helena Bobrowska, Marcel Więch, opiekun: p. Katarzyna Rek
Sekcja sportowa – przewodnicząca: Magdalena Brzezińska, członkowie: Monika Mateńka, Aurelia Araszkiewicz, opiekun: p. Rafał Słowik
Sekcja plastyczna – przewodnicząca: Amelia Czerwińska, członkowie: Zuzanna Brogowska, Maja Konopka, opiekun: p. Katarzyna Rek
 

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono