Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

RADA RODZICÓW

W skład rady rodziców wchodzą:
Przewodnicząca: p. Dominika Siedlecka
Zastępca: p. Jakub Podsiadły
Skarbnik: p. Klaudia Bieńkowska
Sekretarz: p. Monika Krupa
 
Komisja rewizyjna:
Radosław Ołdak – przewodniczący
Agnieszka Szymczak – zastępca
Renata Pazio – Jurek – członek

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi

RADA RODZICÓW

W skład rady rodziców wchodzą:
Przewodnicząca: p. Dominika Siedlecka
Zastępca: p. Jakub Podsiadły
Skarbnik: p. Klaudia Bieńkowska
Sekretarz: p. Monika Krupa
 
Komisja rewizyjna:
Radosław Ołdak – przewodniczący
Agnieszka Szymczak – zastępca
Renata Pazio – Jurek – członek

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi