Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

REKRUTACJA

Wszystkie niezbędne informacje odnośnie procesu rekrutacji znajdą Państwo na stronie BIP Szkoły pod podanymi poniżej linkami:

https://zs-stanislawow.stanislawow.eu/35,rekrutacja-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych

https://zs-stanislawow.stanislawow.eu/34,rekrutacja-do-klas-i-szkoly-podstawowej

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

REKRUTACJA

Wszystkie niezbędne informacje odnośnie procesu rekrutacji znajdą Państwo na stronie BIP Szkoły pod podanymi poniżej linkami:

https://zs-stanislawow.stanislawow.eu/35,rekrutacja-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych

https://zs-stanislawow.stanislawow.eu/34,rekrutacja-do-klas-i-szkoly-podstawowej

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono