Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Kadra PEDAGOGICZNA

 • Jan Leś – nauczyciel fizyki, dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie;
 • Marzanna Zagórska – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie;
 • Jarosław Araszkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Urszula Araszkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wychowawca klasy;
 • Dariusz Araźny – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy;
 • Agnieszka Badura – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy;
 • Danuta Biernacka – nauczyciel języka rosyjskiego, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy;
 • Elżbieta Binkowska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Sławomir Borkowski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy;
 • Dominik Brzeziński – nauczyciel katecheta;
 • Magdalena Całka – logopeda;
 • Agnieszka Ciszkowska – nauczyciel katecheta;
 • Nina CudnaMakos – nauczyciel geografii, biologii, przyrody , wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy;
 • Elżbieta Czapska – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Bogumiła Dymerska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody;
 • Barbara Gadomska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Małgorzata Gers – nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, wychowawca klasy;
 • Katarzyna Gochna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, wychowawca świetlicy;
 • Klaudia Grajda – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Katarzyna Jackiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy;
 • Magdalena Kąca – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Paulina Kielczyk – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Bożena Kieliszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy;
 • Marta Kowalczyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Magdalena Łaniewicz  – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Katarzyna Ługowska – nauczyciel terapeuta integracji sensorycznej;
 • Ewa Łyszkowska – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy;
 • Katarzyna Michalak – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Nataliya Movchan – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wychowawca świetlicy;
 • Agnieszka Muszelik – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy;
 • Elwira Nasiłowska – pedagog szkolny, pedagog specjalny;
 • Renata Ołdak – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel katecheta;
 • Anna Orych – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki;
 • Katarzyna Płudowska – pedagog szkolny, pedagog specjalny;
 • Joanna Rastawicka – nauczyciel historii, muzyki, wychowawca świetlicy;
 • Katarzyna Rek – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Renata Rybak – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Jerzy Sasin – nauczyciel informatyki, techniki;
 • Anna Słowik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Rafał Słowik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy;
 • Renata Słowik – wychowawca grupy przedszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Martyna Stępień – wychowawca grupy przedszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Sylwia Suchocka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Izabela Szczepanik – nauczyciel języka polskiego;
 • Katarzyna Trawicka – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy;
 • Andrzej Troć – nauczyciel matematyki;
 • Marzena Uściłowska – nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog, wychowawca klasy;
 • Magdalena Wąsik – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy;
 • Maja Wichrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; wychowawca klasy
 • Anna Zabawska –  psycholog;
 • Anita Zasuwik – wychowawca grupy przedszkolnej;

 

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi

Kadra PEDAGOGICZNA

 • Jan Leś – nauczyciel fizyki, dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie;
 • Marzanna Zagórska – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie;
 • Jarosław Araszkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Urszula Araszkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wychowawca klasy;
 • Dariusz Araźny – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy;
 • Agnieszka Badura – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy;
 • Danuta Biernacka – nauczyciel języka rosyjskiego, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy;
 • Elżbieta Binkowska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Sławomir Borkowski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy;
 • Dominik Brzeziński – nauczyciel katecheta;
 • Magdalena Całka – logopeda;
 • Agnieszka Ciszkowska – nauczyciel katecheta;
 • Nina CudnaMakos – nauczyciel geografii, biologii, przyrody , wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy;
 • Elżbieta Czapska – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Bogumiła Dymerska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody;
 • Barbara Gadomska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Małgorzata Gers – nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, wychowawca klasy;
 • Katarzyna Gochna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, wychowawca świetlicy;
 • Klaudia Grajda – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Katarzyna Jackiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy;
 • Magdalena Kąca – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Paulina Kielczyk – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Bożena Kieliszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy;
 • Marta Kowalczyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Magdalena Łaniewicz  – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Katarzyna Ługowska – nauczyciel terapeuta integracji sensorycznej;
 • Ewa Łyszkowska – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy;
 • Katarzyna Michalak – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Nataliya Movchan – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wychowawca świetlicy;
 • Agnieszka Muszelik – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy;
 • Elwira Nasiłowska – pedagog szkolny, pedagog specjalny;
 • Renata Ołdak – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel katecheta;
 • Anna Orych – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki;
 • Katarzyna Płudowska – pedagog szkolny, pedagog specjalny;
 • Joanna Rastawicka – nauczyciel historii, muzyki, wychowawca świetlicy;
 • Katarzyna Rek – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne;
 • Renata Rybak – wychowawca grupy przedszkolnej;
 • Jerzy Sasin – nauczyciel informatyki, techniki;
 • Anna Słowik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Rafał Słowik – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy;
 • Renata Słowik – wychowawca grupy przedszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Martyna Stępień – wychowawca grupy przedszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Sylwia Suchocka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  wychowawca świetlicy;
 • Izabela Szczepanik – nauczyciel języka polskiego;
 • Katarzyna Trawicka – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy;
 • Andrzej Troć – nauczyciel matematyki;
 • Marzena Uściłowska – nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog, wychowawca klasy;
 • Magdalena Wąsik – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy;
 • Maja Wichrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; wychowawca klasy
 • Anna Zabawska –  psycholog;
 • Anita Zasuwik – wychowawca grupy przedszkolnej;

 

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi