Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

          22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu różne organizacje przeprowadzają szereg akcji, których celem jest promowanie ekologicznych postaw.

Z tej okazji  wszyscy uczniowie klas I-IIII wzięli udział w Międzyklasowym Konkursie Plastyczno – Ekologicznym  „CUDA Z RECYKLINGU- EKOWĄŻ” , którego celem było:

1.Uświadomienie faktu, że każdy jest w stanie przyczynić się do ochrony środowiska

przyrodniczego, poprzez powtórne wykorzystanie odpadów.

2.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych

uczniów.

3.Wspieranie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.

Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością. Na szkolną wystawę dostarczyli bardzo ciekawe zwierzaki wykonane z różnych niepotrzebnych już materiałów.

      Uczniowie kl. II c obejrzeli prezentację o historii Święta Ziemi,  o sposobach segregowania śmieci oraz właściwym gospodarowaniu  zasobami przyrody. Ponadto napisali życzenia dla Ziemi oraz złożyli pisemną obietnicę, że zadbają o Jej piękno.

      Mam nadzieję, że wszystkie nasze działania zaowocują wrażliwością i mądrym postępowaniem wobec naszej Matki Ziemi.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

          22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu różne organizacje przeprowadzają szereg akcji, których celem jest promowanie ekologicznych postaw.

Z tej okazji  wszyscy uczniowie klas I-IIII wzięli udział w Międzyklasowym Konkursie Plastyczno – Ekologicznym  „CUDA Z RECYKLINGU- EKOWĄŻ” , którego celem było:

1.Uświadomienie faktu, że każdy jest w stanie przyczynić się do ochrony środowiska

przyrodniczego, poprzez powtórne wykorzystanie odpadów.

2.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych

uczniów.

3.Wspieranie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.

Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością. Na szkolną wystawę dostarczyli bardzo ciekawe zwierzaki wykonane z różnych niepotrzebnych już materiałów.

      Uczniowie kl. II c obejrzeli prezentację o historii Święta Ziemi,  o sposobach segregowania śmieci oraz właściwym gospodarowaniu  zasobami przyrody. Ponadto napisali życzenia dla Ziemi oraz złożyli pisemną obietnicę, że zadbają o Jej piękno.

      Mam nadzieję, że wszystkie nasze działania zaowocują wrażliwością i mądrym postępowaniem wobec naszej Matki Ziemi.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono