Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W dniu dzisiejszym odwiedziły nas przedstawicielki oddziału Banku Spółdzielczego w Stanisławowie. Przeprowadziły one spotkanie z dziećmi na temat bankowości. Tego rodzaju inicjatywy, które łączą współpracę instytucji finansowych z edukacją, pozwalają dzieciom na zdobywanie cennych umiejętności finansowych i budowanie świadomego podejścia do zarządzania własnymi finansami już od najmłodszych lat. Podczas zajęć Panie przeprowadziły mini konkursy. Poprawne odpowiedzi były nagradzane drobnymi gadżetami banku, co dodatkowo wzbudziło radość i entuzjazm wśród uczestników. Każde dziecko otrzymało skarbonkę, aby rozpocząć oszczędzanie oraz miało możliwość wybicia pamiątkowej monety. Bank Spółdzielczy ogłosił Konkurs na projekt Maskotki promującej Bank Spółdzielczy. Panie zachęcały dzieci do udziału w tym konkursie. Szczegóły: https://bsminskmaz.pl/konkurs-na-projekt-maskotki-promujacej-bank-spoldzielczy-w-minsku-mazowieckim.html

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W dniu dzisiejszym odwiedziły nas przedstawicielki oddziału Banku Spółdzielczego w Stanisławowie. Przeprowadziły one spotkanie z dziećmi na temat bankowości. Tego rodzaju inicjatywy, które łączą współpracę instytucji finansowych z edukacją, pozwalają dzieciom na zdobywanie cennych umiejętności finansowych i budowanie świadomego podejścia do zarządzania własnymi finansami już od najmłodszych lat. Podczas zajęć Panie przeprowadziły mini konkursy. Poprawne odpowiedzi były nagradzane drobnymi gadżetami banku, co dodatkowo wzbudziło radość i entuzjazm wśród uczestników. Każde dziecko otrzymało skarbonkę, aby rozpocząć oszczędzanie oraz miało możliwość wybicia pamiątkowej monety. Bank Spółdzielczy ogłosił Konkurs na projekt Maskotki promującej Bank Spółdzielczy. Panie zachęcały dzieci do udziału w tym konkursie. Szczegóły: https://bsminskmaz.pl/konkurs-na-projekt-maskotki-promujacej-bank-spoldzielczy-w-minsku-mazowieckim.html

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono