Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

5 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To dzień, którego kolorem przewodnim jest niebieski, dlatego uczniowie i pracownicy szkoły zachęcani byli do ubrania się tego dnia w tym kolorze. Na godzinach wychowawczych przeczytano krótkie informacje na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu. Celem było upowszechnienie wiedzy, zrozumienie i uwrażliwienie się na temat autyzmu.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

5 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To dzień, którego kolorem przewodnim jest niebieski, dlatego uczniowie i pracownicy szkoły zachęcani byli do ubrania się tego dnia w tym kolorze. Na godzinach wychowawczych przeczytano krótkie informacje na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu. Celem było upowszechnienie wiedzy, zrozumienie i uwrażliwienie się na temat autyzmu.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono