Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Przed świętami Wielkanocnymi został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej o tematyce związanej z Wielkanocą, kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu świątecznego, rozwijanie twórczej aktywności, kreatywności, wyobraźni, wrażliwości estetycznej uczniów oraz doskonalenie umiejętności manualnych.

Uczniowie dostarczyli 22 projekty kartek Wielkanocnych. Komisja w składzie: pani wicedyrektor Marzanna Zagórska, pani Katarzyna Rek i organizator konkursu pani Katarzyna Jackiewicz oceniając prace brała pod uwagę ich zgodność z tematem, pomysłowość i estetykę wykonania. Wyłoniono prace zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Nagrody zdobyli:

Miejsce I :

Maria Nagiel klasa IB,

Miejsce II:

Wiktoria Gajewska klasa IIIA,

Miejsce III:

Jan Mateńka klasa IC

Wyróżnienia zdobyli:

Maria Muszelik klasa IIIA,

Antoni Siedlecki klasa IC,

Weronika Gajewska klasa IA,

Zuzanna Abramowska klasa IIA

GRATULUJEMY!

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Przed świętami Wielkanocnymi został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej o tematyce związanej z Wielkanocą, kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu świątecznego, rozwijanie twórczej aktywności, kreatywności, wyobraźni, wrażliwości estetycznej uczniów oraz doskonalenie umiejętności manualnych.

Uczniowie dostarczyli 22 projekty kartek Wielkanocnych. Komisja w składzie: pani wicedyrektor Marzanna Zagórska, pani Katarzyna Rek i organizator konkursu pani Katarzyna Jackiewicz oceniając prace brała pod uwagę ich zgodność z tematem, pomysłowość i estetykę wykonania. Wyłoniono prace zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Nagrody zdobyli:

Miejsce I :

Maria Nagiel klasa IB,

Miejsce II:

Wiktoria Gajewska klasa IIIA,

Miejsce III:

Jan Mateńka klasa IC

Wyróżnienia zdobyli:

Maria Muszelik klasa IIIA,

Antoni Siedlecki klasa IC,

Weronika Gajewska klasa IA,

Zuzanna Abramowska klasa IIA

GRATULUJEMY!

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono