Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Do dnia 31.01.2024r. zbierane były w naszej szkole „grosze” na akcję charytatywną „Ile waży Święty Mikołaj?”. Przyjmowane były wszystkie nominały w monetach. Warunkiem było, aby były to polskie złote. Nasza szkoła uzbierała 153,87 zł. Nasz tytułowy Mikołaj ważył prawie 15 kg. Cała uzbierana kwota przekazana została do Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Do dnia 31.01.2024r. zbierane były w naszej szkole „grosze” na akcję charytatywną „Ile waży Święty Mikołaj?”. Przyjmowane były wszystkie nominały w monetach. Warunkiem było, aby były to polskie złote. Nasza szkoła uzbierała 153,87 zł. Nasz tytułowy Mikołaj ważył prawie 15 kg. Cała uzbierana kwota przekazana została do Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono