Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

 

W dniach 8 i 9 stycznia odbyła się uroczystość pasowania  uczniów klasy Ia, Ib i Ic  na czytelników biblioteki.

Uczniowie bawili się w podchody, wykonywali zadania  by dotrzeć do biblioteki. Rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle oraz kodowali.

Po wykonaniu zadań i zdobyciu hasła udali się do biblioteki.

Tam czekało ich ślubowanie oraz uroczyste pasowanie.

Każdy z uczniów otrzymał pamiątkową książkę, która ma im przypominać o tym wydarzeniu.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono

 

W dniach 8 i 9 stycznia odbyła się uroczystość pasowania  uczniów klasy Ia, Ib i Ic  na czytelników biblioteki.

Uczniowie bawili się w podchody, wykonywali zadania  by dotrzeć do biblioteki. Rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle oraz kodowali.

Po wykonaniu zadań i zdobyciu hasła udali się do biblioteki.

Tam czekało ich ślubowanie oraz uroczyste pasowanie.

Każdy z uczniów otrzymał pamiątkową książkę, która ma im przypominać o tym wydarzeniu.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono