Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Pod koniec 2023 roku dzięki środkom przekazanym w ramach projektu „GAZ SYSTEM dla edukacji” Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie zakupiła sprzęt sportowy oraz pomoce do fizyki i chemii.

Sponsorom dziękujemy 😊

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Pod koniec 2023 roku dzięki środkom przekazanym w ramach projektu „GAZ SYSTEM dla edukacji” Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie zakupiła sprzęt sportowy oraz pomoce do fizyki i chemii.

Sponsorom dziękujemy 😊

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono