Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 8a i 8b mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Podczas spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego. Uczniowie spotkali się z sędzią wydziału karnego, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy i cierpliwie odpowiadał na liczne pytania młodzieży. Mieliśmy także możliwość zwiedzenie pomieszczeń sądowych i sal rozpraw. Niewątpliwie dzisiejsze zajęcia poszerzyły naszą wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 8a i 8b mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Podczas spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego. Uczniowie spotkali się z sędzią wydziału karnego, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy i cierpliwie odpowiadał na liczne pytania młodzieży. Mieliśmy także możliwość zwiedzenie pomieszczeń sądowych i sal rozpraw. Niewątpliwie dzisiejsze zajęcia poszerzyły naszą wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono