Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 8a i 8b mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Podczas spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego. Uczniowie spotkali się z sędzią wydziału karnego, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy i cierpliwie odpowiadał na liczne pytania młodzieży. Mieliśmy także możliwość zwiedzenie pomieszczeń sądowych i sal rozpraw. Niewątpliwie dzisiejsze zajęcia poszerzyły naszą wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 8a i 8b mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Podczas spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się z zagadnieniami z dziedziny prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego. Uczniowie spotkali się z sędzią wydziału karnego, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy i cierpliwie odpowiadał na liczne pytania młodzieży. Mieliśmy także możliwość zwiedzenie pomieszczeń sądowych i sal rozpraw. Niewątpliwie dzisiejsze zajęcia poszerzyły naszą wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości