Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W październiku  nasza szkoła zgłosiła swój udział w Konkursie  Geograficznym „Mazowsze moje. Płasko, daleko – pod potokami szumiących gwiazd pod sosen rzeką” dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2023/2024. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia związku ze swoją „Małą Ojczyzną” jaką jest Mazowsze. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

30 listopada 2023 r. pięcioro uczniów przystąpiło do napisania szkolnego etapu konkursu. Byli to: Hanna Podsiadły, Piotr Mateńka, Dominik Michalak, Witold Bobrowski i Sebastian Białek. Arkusz składał się z 25 zadań na rozwiązanie których uczniowie mieli 45 minut.

Do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w lutym, zakwalifikowały się trzy osoby: Hanna Podsiadły, Dominik Michalak oraz Sebastian Białek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Życzymy powodzenia w drugim etapie konkursu 😊

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

W październiku  nasza szkoła zgłosiła swój udział w Konkursie  Geograficznym „Mazowsze moje. Płasko, daleko – pod potokami szumiących gwiazd pod sosen rzeką” dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2023/2024. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia związku ze swoją „Małą Ojczyzną” jaką jest Mazowsze. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

30 listopada 2023 r. pięcioro uczniów przystąpiło do napisania szkolnego etapu konkursu. Byli to: Hanna Podsiadły, Piotr Mateńka, Dominik Michalak, Witold Bobrowski i Sebastian Białek. Arkusz składał się z 25 zadań na rozwiązanie których uczniowie mieli 45 minut.

Do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w lutym, zakwalifikowały się trzy osoby: Hanna Podsiadły, Dominik Michalak oraz Sebastian Białek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Życzymy powodzenia w drugim etapie konkursu 😊

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości