Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W październiku  nasza szkoła zgłosiła swój udział w Konkursie  Geograficznym „Mazowsze moje. Płasko, daleko – pod potokami szumiących gwiazd pod sosen rzeką” dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2023/2024. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia związku ze swoją „Małą Ojczyzną” jaką jest Mazowsze. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

30 listopada 2023 r. pięcioro uczniów przystąpiło do napisania szkolnego etapu konkursu. Byli to: Hanna Podsiadły, Piotr Mateńka, Dominik Michalak, Witold Bobrowski i Sebastian Białek. Arkusz składał się z 25 zadań na rozwiązanie których uczniowie mieli 45 minut.

Do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w lutym, zakwalifikowały się trzy osoby: Hanna Podsiadły, Dominik Michalak oraz Sebastian Białek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Życzymy powodzenia w drugim etapie konkursu 😊

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W październiku  nasza szkoła zgłosiła swój udział w Konkursie  Geograficznym „Mazowsze moje. Płasko, daleko – pod potokami szumiących gwiazd pod sosen rzeką” dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2023/2024. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia związku ze swoją „Małą Ojczyzną” jaką jest Mazowsze. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

30 listopada 2023 r. pięcioro uczniów przystąpiło do napisania szkolnego etapu konkursu. Byli to: Hanna Podsiadły, Piotr Mateńka, Dominik Michalak, Witold Bobrowski i Sebastian Białek. Arkusz składał się z 25 zadań na rozwiązanie których uczniowie mieli 45 minut.

Do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w lutym, zakwalifikowały się trzy osoby: Hanna Podsiadły, Dominik Michalak oraz Sebastian Białek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Życzymy powodzenia w drugim etapie konkursu 😊

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono