Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

29 listopada uczniowie klas IV-VIII spędzili popołudnie i wieczór na dyskotece. Wszyscy z dużym entuzjazmem uczestniczyli w spotkaniu. Dodatkową atrakcją podczas zabawy, były gry i konkursy prowadzone przez przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Dyskoteka była zasłużoną nagrodą dla wszystkich tych, którzy systematycznie i ciężko pracowali przez pierwsze trzy miesiące roku szkolnego 🙂

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

29 listopada uczniowie klas IV-VIII spędzili popołudnie i wieczór na dyskotece. Wszyscy z dużym entuzjazmem uczestniczyli w spotkaniu. Dodatkową atrakcją podczas zabawy, były gry i konkursy prowadzone przez przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Dyskoteka była zasłużoną nagrodą dla wszystkich tych, którzy systematycznie i ciężko pracowali przez pierwsze trzy miesiące roku szkolnego 🙂

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono