Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Dnia 24 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość „Czytamy z misiami”.

Wydarzenie miało na celu promocję czytelnictwa w oddziałach przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Część artystyczna została przygotowana przez dzieci z całego przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze znanych autorów. Jedną z atrakcji było przeczytanie przedszkolakom książek lub opowiadań o misiach przez zaproszonych gości, wśród których byli:

– Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Jan Leś;

– Wicedyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Marzanna Zagórska;

– Przewodnicząca Rady Rodziców p. Dominika Siedlecka;

– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej p. Anna Słowik;

– Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Łukasz Wawryniuk;

– Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie p. Robert Momot;

Dzięki programowi nasze przedszkole zostało doposażone w książki do biblioteczek w każdej sali, a na zakończenie uroczystości  wszystkie dzieci otrzymały pamiątkową książkę. Był to dzień pełen misiowych emocji.

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

Dnia 24 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość „Czytamy z misiami”.

Wydarzenie miało na celu promocję czytelnictwa w oddziałach przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Część artystyczna została przygotowana przez dzieci z całego przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze znanych autorów. Jedną z atrakcji było przeczytanie przedszkolakom książek lub opowiadań o misiach przez zaproszonych gości, wśród których byli:

– Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Jan Leś;

– Wicedyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Marzanna Zagórska;

– Przewodnicząca Rady Rodziców p. Dominika Siedlecka;

– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej p. Anna Słowik;

– Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Łukasz Wawryniuk;

– Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie p. Robert Momot;

Dzięki programowi nasze przedszkole zostało doposażone w książki do biblioteczek w każdej sali, a na zakończenie uroczystości  wszystkie dzieci otrzymały pamiątkową książkę. Był to dzień pełen misiowych emocji.

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości