Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Dnia 24 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość „Czytamy z misiami”.

Wydarzenie miało na celu promocję czytelnictwa w oddziałach przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Część artystyczna została przygotowana przez dzieci z całego przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze znanych autorów. Jedną z atrakcji było przeczytanie przedszkolakom książek lub opowiadań o misiach przez zaproszonych gości, wśród których byli:

– Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Jan Leś;

– Wicedyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Marzanna Zagórska;

– Przewodnicząca Rady Rodziców p. Dominika Siedlecka;

– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej p. Anna Słowik;

– Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Łukasz Wawryniuk;

– Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie p. Robert Momot;

Dzięki programowi nasze przedszkole zostało doposażone w książki do biblioteczek w każdej sali, a na zakończenie uroczystości  wszystkie dzieci otrzymały pamiątkową książkę. Był to dzień pełen misiowych emocji.

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

Dnia 24 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość „Czytamy z misiami”.

Wydarzenie miało na celu promocję czytelnictwa w oddziałach przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Część artystyczna została przygotowana przez dzieci z całego przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze znanych autorów. Jedną z atrakcji było przeczytanie przedszkolakom książek lub opowiadań o misiach przez zaproszonych gości, wśród których byli:

– Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Jan Leś;

– Wicedyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie p. Marzanna Zagórska;

– Przewodnicząca Rady Rodziców p. Dominika Siedlecka;

– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej p. Anna Słowik;

– Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Łukasz Wawryniuk;

– Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie p. Robert Momot;

Dzięki programowi nasze przedszkole zostało doposażone w książki do biblioteczek w każdej sali, a na zakończenie uroczystości  wszystkie dzieci otrzymały pamiątkową książkę. Był to dzień pełen misiowych emocji.

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami