Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego pani Anna Słowik przypomniała dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy oraz pokazała jak działa defibrylator AED.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego pani Anna Słowik przypomniała dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy oraz pokazała jak działa defibrylator AED.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono