Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Spektakl teatralny „Ahoj wakacje!”

5 czerwca przedszkole odwiedził Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja „Magik”. Spektakl pod tytułem „Ahoj wakacje!” zwrócił naszą uwagę na odpowiedzialne zachowanie w czasie wakacji.

 

O zasadach zachowania w różnych miejscach i okolicznościach przypomniał dzieciom główny bohater – Felek.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Spektakl teatralny „Ahoj wakacje!”

5 czerwca przedszkole odwiedził Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja „Magik”. Spektakl pod tytułem „Ahoj wakacje!” zwrócił naszą uwagę na odpowiedzialne zachowanie w czasie wakacji.

 

O zasadach zachowania w różnych miejscach i okolicznościach przypomniał dzieciom główny bohater – Felek.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono