Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Konkurs dla uczniów klas I-III

Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”.

Cele konkursu:

– inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,

– rozwijanie zdolności i umiejętności manualno- motorycznych,

– inspirowanie wiosenną tematyką,

– uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,

rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,

– popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.

Uczestnicy: uczniowie klas I – III

Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu „Kapelusz Pani Wiosny”. Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny.

Kapelusz ma mieć formę przestrzenną. Należy wykonać kapelusz wykorzystując barwy i wiosenne elementy. Technika wykonania kapelusza dowolna. wielkość prac dowolna.

Termin składania prac: do 21 marca 2023r. 

Kapelusze należy przynosić do wychowawców klas. Prace powinny być podpisane. Do kapelusza należy doczepić karteczkę z imieniem ucznia, podać klasę, do której uczęszcza.

Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy własnej.  Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy.  Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 🙂

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi

Konkurs dla uczniów klas I-III

Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”.

Cele konkursu:

– inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,

– rozwijanie zdolności i umiejętności manualno- motorycznych,

– inspirowanie wiosenną tematyką,

– uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,

rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,

– popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.

Uczestnicy: uczniowie klas I – III

Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu „Kapelusz Pani Wiosny”. Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny.

Kapelusz ma mieć formę przestrzenną. Należy wykonać kapelusz wykorzystując barwy i wiosenne elementy. Technika wykonania kapelusza dowolna. wielkość prac dowolna.

Termin składania prac: do 21 marca 2023r. 

Kapelusze należy przynosić do wychowawców klas. Prace powinny być podpisane. Do kapelusza należy doczepić karteczkę z imieniem ucznia, podać klasę, do której uczęszcza.

Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy własnej.  Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy.  Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 🙂

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi