Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Konkurs dla uczniów klas I-III

Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”.

Cele konkursu:

– inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,

– rozwijanie zdolności i umiejętności manualno- motorycznych,

– inspirowanie wiosenną tematyką,

– uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,

rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,

– popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.

Uczestnicy: uczniowie klas I – III

Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu „Kapelusz Pani Wiosny”. Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny.

Kapelusz ma mieć formę przestrzenną. Należy wykonać kapelusz wykorzystując barwy i wiosenne elementy. Technika wykonania kapelusza dowolna. wielkość prac dowolna.

Termin składania prac: do 21 marca 2023r. 

Kapelusze należy przynosić do wychowawców klas. Prace powinny być podpisane. Do kapelusza należy doczepić karteczkę z imieniem ucznia, podać klasę, do której uczęszcza.

Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy własnej.  Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy.  Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 🙂

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

Konkurs dla uczniów klas I-III

Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”.

Cele konkursu:

– inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,

– rozwijanie zdolności i umiejętności manualno- motorycznych,

– inspirowanie wiosenną tematyką,

– uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,

rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,

– popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.

Uczestnicy: uczniowie klas I – III

Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu „Kapelusz Pani Wiosny”. Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny.

Kapelusz ma mieć formę przestrzenną. Należy wykonać kapelusz wykorzystując barwy i wiosenne elementy. Technika wykonania kapelusza dowolna. wielkość prac dowolna.

Termin składania prac: do 21 marca 2023r. 

Kapelusze należy przynosić do wychowawców klas. Prace powinny być podpisane. Do kapelusza należy doczepić karteczkę z imieniem ucznia, podać klasę, do której uczęszcza.

Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy własnej.  Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy.  Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 🙂

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości