Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog p. Anna Zabawska 
Plan zajęć 2023/2024
wtorek: 12:00 – 20:00
środa: 8:00 – 16:00

Logopeda p. Magdalena Całka

Plan zajęć 2023/2024

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 08:00 – 14:00

Środa: 13:00 – 16:00

Czwartek: 08:00 – 14:00 

Piątek: 12:00 – 15:00

Logopeda p. Sylwia Suchocka

Poniedziałek: 08:00 – 14:30

Wtorek: 13:00 – 17:00

Środa: 14:00 – 17:00

Czwartek: 14:00 – 16:00

Piątek: 08:00 – 14:30

Pedagog Szkolny p. Katarzyna Płudowska

Poniedziałek: 10:00 – 15:45

Wtorek: 9:55 – 14:50

Środa: 8:15 – 15:45

Czwartek: 8:50 – 15:45 

Piątek: 10:00 – 14:50

Pedagog Szkolny p. Patrycja Król-Zagórska

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 10:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 12:00

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog p. Anna Zabawska 
Plan zajęć 2023/2024
wtorek: 12:00 – 20:00
środa: 8:00 – 16:00

Logopeda p. Magdalena Całka

Plan zajęć 2023/2024

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 08:00 – 14:00

Środa: 13:00 – 16:00

Czwartek: 08:00 – 14:00 

Piątek: 12:00 – 15:00

Logopeda p. Sylwia Suchocka

Poniedziałek: 08:00 – 14:30

Wtorek: 13:00 – 17:00

Środa: 14:00 – 17:00

Czwartek: 14:00 – 16:00

Piątek: 08:00 – 14:30

Pedagog Szkolny p. Katarzyna Płudowska

Poniedziałek: 10:00 – 15:45

Wtorek: 9:55 – 14:50

Środa: 8:15 – 15:45

Czwartek: 8:50 – 15:45 

Piątek: 10:00 – 14:50

Pedagog Szkolny p. Patrycja Król-Zagórska

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 10:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 12:00

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono