Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog p. Anna Zabawska 
Plan zajęć 2023/2024
wtorek: 12:00 – 20:00
środa: 8:00 – 16:00

Logopeda p. Magdalena Całka

Plan zajęć 2023/2024

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 08:00 – 14:00

Środa: 13:00 – 16:00

Czwartek: 08:00 – 14:00 

Piątek: 12:00 – 15:00

Logopeda p. Sylwia Suchocka

Poniedziałek: 08:00 – 14:30

Wtorek: 13:00 – 17:00

Środa: 14:00 – 17:00

Czwartek: 14:00 – 16:00

Piątek: 08:00 – 14:30

Pedagog Szkolny p. Katarzyna Płudowska

Poniedziałek: 10:00 – 15:45

Wtorek: 9:55 – 14:50

Środa: 8:15 – 15:45

Czwartek: 8:50 – 15:45 

Piątek: 10:00 – 14:50

Pedagog Szkolny p. Patrycja Król-Zagórska

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 10:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 12:00

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog p. Anna Zabawska 
Plan zajęć 2023/2024
wtorek: 12:00 – 20:00
środa: 8:00 – 16:00

Logopeda p. Magdalena Całka

Plan zajęć 2023/2024

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 08:00 – 14:00

Środa: 13:00 – 16:00

Czwartek: 08:00 – 14:00 

Piątek: 12:00 – 15:00

Logopeda p. Sylwia Suchocka

Poniedziałek: 08:00 – 14:30

Wtorek: 13:00 – 17:00

Środa: 14:00 – 17:00

Czwartek: 14:00 – 16:00

Piątek: 08:00 – 14:30

Pedagog Szkolny p. Katarzyna Płudowska

Poniedziałek: 10:00 – 15:45

Wtorek: 9:55 – 14:50

Środa: 8:15 – 15:45

Czwartek: 8:50 – 15:45 

Piątek: 10:00 – 14:50

Pedagog Szkolny p. Patrycja Król-Zagórska

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 10:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 12:00

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości