Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog p. Anna Zabawska 
Plan zajęć 2022/2023
wtorek: 12:00 – 18:00
środa: 8:00 – 16:00

Logopeda p. Magdalena Całka

Plan zajęć 2022/2023

Poniedziałek: 8:15 – 13:15

Wtorek: 12:00 – 17:00

Środa: 12:00 – 18:00

Czwartek: 12:00 – 17:00 

Piątek: 8:15 – 13:15 

Pedagog Szkolny p. Katarzyna Płudowska

Poniedziałek: 8:00 – 13:35

Wtorek: 8:05 – 11:20

Środa: 8:00 – 13:00

Czwartek: 8:50 – 13:55 

Piątek: 7:25 – 14:00

Pedagog Szkolny p. Elwira Nasiłowska

Poniedziałek: 8:30 – 13:30

Wtorek: 8:30 – 12:05

Środa: 8:45 – 12:45

Czwartek: 8:30 – 13:55 

Piątek: 8:30 – 12:30

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog p. Anna Zabawska 
Plan zajęć 2022/2023
wtorek: 12:00 – 18:00
środa: 8:00 – 16:00

Logopeda p. Magdalena Całka

Plan zajęć 2022/2023

Poniedziałek: 8:15 – 13:15

Wtorek: 12:00 – 17:00

Środa: 12:00 – 18:00

Czwartek: 12:00 – 17:00 

Piątek: 8:15 – 13:15 

Pedagog Szkolny p. Katarzyna Płudowska

Poniedziałek: 8:00 – 13:35

Wtorek: 8:05 – 11:20

Środa: 8:00 – 13:00

Czwartek: 8:50 – 13:55 

Piątek: 7:25 – 14:00

Pedagog Szkolny p. Elwira Nasiłowska

Poniedziałek: 8:30 – 13:30

Wtorek: 8:30 – 12:05

Środa: 8:45 – 12:45

Czwartek: 8:30 – 13:55 

Piątek: 8:30 – 12:30

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi