Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Gmina Stanisławów wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus realizuje projekt „Wspólnie Ku Kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.07.2024 r. – 30.06.2026 r.

Projekt obejmie wsparciem 130 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

– kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy,

– zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych,

Grupą docelową projektu są uczniowie ze wskazanej wyżej placówki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy przez 130 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.

 

Wartość projektu 624 120,40 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 312 060,20 zł

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

Gmina Stanisławów wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus realizuje projekt „Wspólnie Ku Kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.07.2024 r. – 30.06.2026 r.

Projekt obejmie wsparciem 130 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

– kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy,

– zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych,

Grupą docelową projektu są uczniowie ze wskazanej wyżej placówki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy przez 130 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.

 

Wartość projektu 624 120,40 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 312 060,20 zł

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami