Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

 

Najmłodsze przedszkolaki  odwiedziły policjantów z miejscowego komisariatu.  W trakcie odwiedzin dzieci miały okazję porozmawiać z funkcjonariuszami oraz zobaczyć, jak wygląda ich miejsce pracy. Największą atrakcją dla dzieci okazała się cela.  Policjanci rozmawiali również z dziećmi na temat jak powinna wyglądać bezpieczna droga do i z przedszkola. Mundurowi przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa  w przedszkolu, w domu oraz podwórku. Funkcjonariusze obdarowali dzieci odblaskami, zakładkami oraz słodyczami. Wizyta  zakończyła się wspólną fotografią.

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

 

Najmłodsze przedszkolaki  odwiedziły policjantów z miejscowego komisariatu.  W trakcie odwiedzin dzieci miały okazję porozmawiać z funkcjonariuszami oraz zobaczyć, jak wygląda ich miejsce pracy. Największą atrakcją dla dzieci okazała się cela.  Policjanci rozmawiali również z dziećmi na temat jak powinna wyglądać bezpieczna droga do i z przedszkola. Mundurowi przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa  w przedszkolu, w domu oraz podwórku. Funkcjonariusze obdarowali dzieci odblaskami, zakładkami oraz słodyczami. Wizyta  zakończyła się wspólną fotografią.

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami