Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W naszej szkole od początku 2023r prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Podczas tych zajęć uczniowie wylewają siódme poty aby doskonalić swoją formę sportową w różnych dyscyplinach mając nadzieję, że zaprocentuje to podczas zawodów na szczeblu powiatowym.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W naszej szkole od początku 2023r prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Podczas tych zajęć uczniowie wylewają siódme poty aby doskonalić swoją formę sportową w różnych dyscyplinach mając nadzieję, że zaprocentuje to podczas zawodów na szczeblu powiatowym.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono