Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

22 maja 2024 r. klasa IIc pojechała na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej  „Król i jego dwór”, która była bardzo interesująca. Dowiedziały się, kto mieszkał w tym zamku i jak wyglądały poszczególne pomieszczenia.

Po zakończeniu zwiedzania  wszyscy udali się do parku trampolin na lekcję WF-u, gdzie  rozwijali swoje umiejętności ruchowe.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

22 maja 2024 r. klasa IIc pojechała na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej  „Król i jego dwór”, która była bardzo interesująca. Dowiedziały się, kto mieszkał w tym zamku i jak wyglądały poszczególne pomieszczenia.

Po zakończeniu zwiedzania  wszyscy udali się do parku trampolin na lekcję WF-u, gdzie  rozwijali swoje umiejętności ruchowe.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono