Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Każdego roku w naszej szkole na początku maja świętujemy Dzień Patrona, nie inaczej było i w tym roku. 8 i 9 maja odbyły się w klasach IV-VIII obchody Dnia Patrona Szkoły.

Świętowanie rozpoczęliśmy od spotkania całej społeczności szkolnej. Na początku wszyscy obejrzeli ciekawy film przybliżający postać i dokonania Henryka Sienkiewicza. W dalszej części uczniowie zaprezentowali bohaterów utworów naszego noblisty. Przedstawiciele poszczególnych klas ucharakteryzowali się na wybrane postacie literackie i przedstawili o nich najważniejsze informacje. Na naszej szkolnej scenie pojawili się: Janko Muzykant, Nel Rawlison, Staś Tarkowski, Kali, Henryk Linde, Saba, Skawiński, Petroniusz, Neron, Marek Winicjusz i Ligia. Pokaz wzbudził u oglądających wiele emocji. Na zakończenie do uczniów przemówił z filmowej animacji sam Henryk Sienkiewicz, przedstawiając garść informacji o sobie.

Kolejna część obchodów Dnia Patrona odbywała się z udziałem mniejszych grup uczniów. W czwartek i w piątek uczniowie z poszczególnych poziomów wzięli udział w grze terenowej „Sienkiewicz daleki i bliski”. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy musieli przejść przez wyznaczoną trasę. Na otrzymanych mapach należało odszukać miejsca, w których czekały przygotowane zadania, oraz rozwiązać je, a wszystko to w określonym czasie. Każdej grupie towarzyszyli opiekunowie – wybrani uczniowie klas VII. Uczniowie bardzo zaangażowali się w wyzwanie, jakie przed nimi stało. O silnych emocjach, które towarzyszyły dzieciom, świadczyły spontaniczne okrzyki zachwytu i tupot stóp rozlegający się w murach budynku. Gra oprócz walorów rozrywkowych miała też wymiar edukacyjny, bo przygotowane zadania wymagały wykazania się wiedzą o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Najlepszą recenzją dla tegorocznych obchodów Dnia Patrona są słowa uczniów, którzy powiedzieli, że bardzo chcieliby wziąć udział  w takiej zabawie jeszcze raz. 

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Każdego roku w naszej szkole na początku maja świętujemy Dzień Patrona, nie inaczej było i w tym roku. 8 i 9 maja odbyły się w klasach IV-VIII obchody Dnia Patrona Szkoły.

Świętowanie rozpoczęliśmy od spotkania całej społeczności szkolnej. Na początku wszyscy obejrzeli ciekawy film przybliżający postać i dokonania Henryka Sienkiewicza. W dalszej części uczniowie zaprezentowali bohaterów utworów naszego noblisty. Przedstawiciele poszczególnych klas ucharakteryzowali się na wybrane postacie literackie i przedstawili o nich najważniejsze informacje. Na naszej szkolnej scenie pojawili się: Janko Muzykant, Nel Rawlison, Staś Tarkowski, Kali, Henryk Linde, Saba, Skawiński, Petroniusz, Neron, Marek Winicjusz i Ligia. Pokaz wzbudził u oglądających wiele emocji. Na zakończenie do uczniów przemówił z filmowej animacji sam Henryk Sienkiewicz, przedstawiając garść informacji o sobie.

Kolejna część obchodów Dnia Patrona odbywała się z udziałem mniejszych grup uczniów. W czwartek i w piątek uczniowie z poszczególnych poziomów wzięli udział w grze terenowej „Sienkiewicz daleki i bliski”. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy musieli przejść przez wyznaczoną trasę. Na otrzymanych mapach należało odszukać miejsca, w których czekały przygotowane zadania, oraz rozwiązać je, a wszystko to w określonym czasie. Każdej grupie towarzyszyli opiekunowie – wybrani uczniowie klas VII. Uczniowie bardzo zaangażowali się w wyzwanie, jakie przed nimi stało. O silnych emocjach, które towarzyszyły dzieciom, świadczyły spontaniczne okrzyki zachwytu i tupot stóp rozlegający się w murach budynku. Gra oprócz walorów rozrywkowych miała też wymiar edukacyjny, bo przygotowane zadania wymagały wykazania się wiedzą o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Najlepszą recenzją dla tegorocznych obchodów Dnia Patrona są słowa uczniów, którzy powiedzieli, że bardzo chcieliby wziąć udział  w takiej zabawie jeszcze raz. 

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono