Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W poniedziałek 29.04.2024 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji aż 40 osobowa grupa uczniów z klas IVA, VA, VC, VIIA, VIIIA pod kierunkiem Pani Joanny Rastawickiej oraz Pana Sławomira Borkowskiego przygotowała inscenizację programu telewizyjnego przypominając nam atmosferę tamtych czasów. Scenografia, stroje aktorów, rekwizyty , prezentacja multimedialna, piosenki oraz humorystyczne dialogi pozwoliły nam przenieść się w przeszłość i dostarczyły nam wielu wzruszeń. Była to piękna nowoczesna lekcja patriotyzmu.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W poniedziałek 29.04.2024 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji aż 40 osobowa grupa uczniów z klas IVA, VA, VC, VIIA, VIIIA pod kierunkiem Pani Joanny Rastawickiej oraz Pana Sławomira Borkowskiego przygotowała inscenizację programu telewizyjnego przypominając nam atmosferę tamtych czasów. Scenografia, stroje aktorów, rekwizyty , prezentacja multimedialna, piosenki oraz humorystyczne dialogi pozwoliły nam przenieść się w przeszłość i dostarczyły nam wielu wzruszeń. Była to piękna nowoczesna lekcja patriotyzmu.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono