Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W dniu 3 maja 2024r. poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w obchodach 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie procesja przeszła pod pomnik przy Gminnym Ośrodku Kultury gdzie delegacje złożyły kwiaty.
Uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W dniu 3 maja 2024r. poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w obchodach 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie procesja przeszła pod pomnik przy Gminnym Ośrodku Kultury gdzie delegacje złożyły kwiaty.
Uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono