Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Uczniowie klas 1-3 w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pedagoga p. K. Płudowską. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z konwencją praw dziecka i uświadomiły sobie, że korzystając ze swoich praw nie mogą ograniczać praw innych – koleżanek, kolegów, dorosłych.  Przypomnieli sobie również jakie mają obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców.

 20 listopada uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę „Mam prawo być…” prezentując wykonane wcześniej rysunki ilustrujące Prawa Dziecka.

MAR

22

Dzień na zielono

MAR

21

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki

MAR

20

Dzień na opak

ubrania zakładamy na lewą stronę

MAR

19

Dzień szalonej fryzury

MAR

18

Dzień bez plecaka

LUT

5

Tłusty czwartek

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Uczniowie klas 1-3 w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pedagoga p. K. Płudowską. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z konwencją praw dziecka i uświadomiły sobie, że korzystając ze swoich praw nie mogą ograniczać praw innych – koleżanek, kolegów, dorosłych.  Przypomnieli sobie również jakie mają obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców.

 20 listopada uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę „Mam prawo być…” prezentując wykonane wcześniej rysunki ilustrujące Prawa Dziecka.

MAR

22

Dzień na zielono

MAR

21

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki

MAR

20

Dzień na opak

ubrania zakładamy na lewą stronę

MAR

19

Dzień szalonej fryzury

MAR

18

Dzień bez plecaka

LUT

5

Tłusty czwartek