Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Uczniowie klas 1-3 w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pedagoga p. K. Płudowską. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z konwencją praw dziecka i uświadomiły sobie, że korzystając ze swoich praw nie mogą ograniczać praw innych – koleżanek, kolegów, dorosłych.  Przypomnieli sobie również jakie mają obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców.

 20 listopada uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę „Mam prawo być…” prezentując wykonane wcześniej rysunki ilustrujące Prawa Dziecka.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

LIS

20

Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

LIS

11

Narodowe Święto Niepodległości

PAŹ

17

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbędą się w dniu 17.10.2023 r. 10.05 - uroczysta akademia dla klas 1-3 oraz 4 i 5; 14.00 - uroczysta akademia dla klas 6-8. W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy.

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Uczniowie klas 1-3 w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pedagoga p. K. Płudowską. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z konwencją praw dziecka i uświadomiły sobie, że korzystając ze swoich praw nie mogą ograniczać praw innych – koleżanek, kolegów, dorosłych.  Przypomnieli sobie również jakie mają obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców.

 20 listopada uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę „Mam prawo być…” prezentując wykonane wcześniej rysunki ilustrujące Prawa Dziecka.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

LIS

20

Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

LIS

11

Narodowe Święto Niepodległości

PAŹ

17

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbędą się w dniu 17.10.2023 r. 10.05 - uroczysta akademia dla klas 1-3 oraz 4 i 5; 14.00 - uroczysta akademia dla klas 6-8. W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy.