Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

11 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury została rozstrzygnięta VI edycja Konkursu Plastycznego „Piękna Niepodległa. Wolna i bezpieczna”.

Już od sześciu lat organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, a patronat honorowy nad konkursem obejmuje  Pani Kinga Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów. Idea konkursu narodziła się w 100.  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku główny tytuł konkursu wzbogacony jest o temat przewodni, który odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej, społecznej lub ekologicznej.

Celem konkursu jest przybliżanie uczniom tradycji świąt narodowych, zachęcanie uczniów, rodziców i nauczycieli do propagowania postaw patriotycznych oraz prospołecznych, a także propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

W tym roku prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie:

p. Marzanna Zagórska – przewodnicząca jury, wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego,

p. Marta Kowalczyk – członek jury, nauczyciel w klasach I-III,

p. Joanna Rastawicka – członek jury, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki.

Prace konkursowe zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy 0, klasy I – III, klasy IV – VIII.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria przedszkola i klasy 0

I miejsce

– Michał Śmietański kl. 0B, SP Pustelnik

II miejsce

– Wiktoria Orlińska kl. 0C, SP Stanisławów

III miejsce

– Aleksandra Borucka kl. 0A, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Artur Leś kl. 0A, SP Stanisławów

– Julia Sadocha kl. 0A, SP Pustelnik

– Alina Korzh kl. 0A, SP Stanisławów

Kategoria  klasy I – III

I miejsce

– Wiktoria Gajewska kl. IIIA, SP Stanisławów

II miejsce

– Zofia Borucka kl. III, SP Pustelnik

III miejsce

– Kornelia Siatkowska kl. IB, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Weronika Gajewska kl. IA, SP Stanisławów

– Anna Wytrykus kl. III, SP Pustelnik

Kategoria klasy IV – VIII

I miejsce

– Kornelia Olesiewicz kl. VB, SP Stanisławów

II miejsce

– Diana Wieczorek kl. V, SP Pustelnik

III miejsce

– Zuzanna Jackiewicz kl. VIA, SP Stanisławów

Wyróżnienia

– Aleksander Czerwiński kl. IVB, SP Stanisławów

– Maja Kowalska kl. VIIB, SP Stanisławów

– Hanna Podsiadły kl. VIIIB, SP Stanisławów.

 

Jury oraz organizatorzy konkursu dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac plastycznych. Słowa podziękowania kierowane są także do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w pracy twórczej.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kingi Sosińskiej – Wójt  Gminy Stanisławów za patronat i ufundowanie nagród.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

MAR

22

Dzień na zielono

MAR

21

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki

MAR

20

Dzień na opak

ubrania zakładamy na lewą stronę

MAR

19

Dzień szalonej fryzury

MAR

18

Dzień bez plecaka

LUT

5

Tłusty czwartek

11 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury została rozstrzygnięta VI edycja Konkursu Plastycznego „Piękna Niepodległa. Wolna i bezpieczna”.

Już od sześciu lat organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, a patronat honorowy nad konkursem obejmuje  Pani Kinga Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów. Idea konkursu narodziła się w 100.  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku główny tytuł konkursu wzbogacony jest o temat przewodni, który odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej, społecznej lub ekologicznej.

Celem konkursu jest przybliżanie uczniom tradycji świąt narodowych, zachęcanie uczniów, rodziców i nauczycieli do propagowania postaw patriotycznych oraz prospołecznych, a także propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

W tym roku prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie:

p. Marzanna Zagórska – przewodnicząca jury, wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego,

p. Marta Kowalczyk – członek jury, nauczyciel w klasach I-III,

p. Joanna Rastawicka – członek jury, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki.

Prace konkursowe zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy 0, klasy I – III, klasy IV – VIII.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria przedszkola i klasy 0

I miejsce

– Michał Śmietański kl. 0B, SP Pustelnik

II miejsce

– Wiktoria Orlińska kl. 0C, SP Stanisławów

III miejsce

– Aleksandra Borucka kl. 0A, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Artur Leś kl. 0A, SP Stanisławów

– Julia Sadocha kl. 0A, SP Pustelnik

– Alina Korzh kl. 0A, SP Stanisławów

Kategoria  klasy I – III

I miejsce

– Wiktoria Gajewska kl. IIIA, SP Stanisławów

II miejsce

– Zofia Borucka kl. III, SP Pustelnik

III miejsce

– Kornelia Siatkowska kl. IB, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Weronika Gajewska kl. IA, SP Stanisławów

– Anna Wytrykus kl. III, SP Pustelnik

Kategoria klasy IV – VIII

I miejsce

– Kornelia Olesiewicz kl. VB, SP Stanisławów

II miejsce

– Diana Wieczorek kl. V, SP Pustelnik

III miejsce

– Zuzanna Jackiewicz kl. VIA, SP Stanisławów

Wyróżnienia

– Aleksander Czerwiński kl. IVB, SP Stanisławów

– Maja Kowalska kl. VIIB, SP Stanisławów

– Hanna Podsiadły kl. VIIIB, SP Stanisławów.

 

Jury oraz organizatorzy konkursu dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac plastycznych. Słowa podziękowania kierowane są także do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w pracy twórczej.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kingi Sosińskiej – Wójt  Gminy Stanisławów za patronat i ufundowanie nagród.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

MAR

22

Dzień na zielono

MAR

21

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki

MAR

20

Dzień na opak

ubrania zakładamy na lewą stronę

MAR

19

Dzień szalonej fryzury

MAR

18

Dzień bez plecaka

LUT

5

Tłusty czwartek