Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

11 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury została rozstrzygnięta VI edycja Konkursu Plastycznego „Piękna Niepodległa. Wolna i bezpieczna”.

Już od sześciu lat organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, a patronat honorowy nad konkursem obejmuje  Pani Kinga Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów. Idea konkursu narodziła się w 100.  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku główny tytuł konkursu wzbogacony jest o temat przewodni, który odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej, społecznej lub ekologicznej.

Celem konkursu jest przybliżanie uczniom tradycji świąt narodowych, zachęcanie uczniów, rodziców i nauczycieli do propagowania postaw patriotycznych oraz prospołecznych, a także propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

W tym roku prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie:

p. Marzanna Zagórska – przewodnicząca jury, wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego,

p. Marta Kowalczyk – członek jury, nauczyciel w klasach I-III,

p. Joanna Rastawicka – członek jury, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki.

Prace konkursowe zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy 0, klasy I – III, klasy IV – VIII.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria przedszkola i klasy 0

I miejsce

– Michał Śmietański kl. 0B, SP Pustelnik

II miejsce

– Wiktoria Orlińska kl. 0C, SP Stanisławów

III miejsce

– Aleksandra Borucka kl. 0A, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Artur Leś kl. 0A, SP Stanisławów

– Julia Sadocha kl. 0A, SP Pustelnik

– Alina Korzh kl. 0A, SP Stanisławów

Kategoria  klasy I – III

I miejsce

– Wiktoria Gajewska kl. IIIA, SP Stanisławów

II miejsce

– Zofia Borucka kl. III, SP Pustelnik

III miejsce

– Kornelia Siatkowska kl. IB, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Weronika Gajewska kl. IA, SP Stanisławów

– Anna Wytrykus kl. III, SP Pustelnik

Kategoria klasy IV – VIII

I miejsce

– Kornelia Olesiewicz kl. VB, SP Stanisławów

II miejsce

– Diana Wieczorek kl. V, SP Pustelnik

III miejsce

– Zuzanna Jackiewicz kl. VIA, SP Stanisławów

Wyróżnienia

– Aleksander Czerwiński kl. IVB, SP Stanisławów

– Maja Kowalska kl. VIIB, SP Stanisławów

– Hanna Podsiadły kl. VIIIB, SP Stanisławów.

 

Jury oraz organizatorzy konkursu dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac plastycznych. Słowa podziękowania kierowane są także do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w pracy twórczej.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kingi Sosińskiej – Wójt  Gminy Stanisławów za patronat i ufundowanie nagród.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

11 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury została rozstrzygnięta VI edycja Konkursu Plastycznego „Piękna Niepodległa. Wolna i bezpieczna”.

Już od sześciu lat organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, a patronat honorowy nad konkursem obejmuje  Pani Kinga Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów. Idea konkursu narodziła się w 100.  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku główny tytuł konkursu wzbogacony jest o temat przewodni, który odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej, społecznej lub ekologicznej.

Celem konkursu jest przybliżanie uczniom tradycji świąt narodowych, zachęcanie uczniów, rodziców i nauczycieli do propagowania postaw patriotycznych oraz prospołecznych, a także propagowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

W tym roku prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie:

p. Marzanna Zagórska – przewodnicząca jury, wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego,

p. Marta Kowalczyk – członek jury, nauczyciel w klasach I-III,

p. Joanna Rastawicka – członek jury, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki.

Prace konkursowe zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy 0, klasy I – III, klasy IV – VIII.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria przedszkola i klasy 0

I miejsce

– Michał Śmietański kl. 0B, SP Pustelnik

II miejsce

– Wiktoria Orlińska kl. 0C, SP Stanisławów

III miejsce

– Aleksandra Borucka kl. 0A, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Artur Leś kl. 0A, SP Stanisławów

– Julia Sadocha kl. 0A, SP Pustelnik

– Alina Korzh kl. 0A, SP Stanisławów

Kategoria  klasy I – III

I miejsce

– Wiktoria Gajewska kl. IIIA, SP Stanisławów

II miejsce

– Zofia Borucka kl. III, SP Pustelnik

III miejsce

– Kornelia Siatkowska kl. IB, SP Pustelnik

Wyróżnienia

– Weronika Gajewska kl. IA, SP Stanisławów

– Anna Wytrykus kl. III, SP Pustelnik

Kategoria klasy IV – VIII

I miejsce

– Kornelia Olesiewicz kl. VB, SP Stanisławów

II miejsce

– Diana Wieczorek kl. V, SP Pustelnik

III miejsce

– Zuzanna Jackiewicz kl. VIA, SP Stanisławów

Wyróżnienia

– Aleksander Czerwiński kl. IVB, SP Stanisławów

– Maja Kowalska kl. VIIB, SP Stanisławów

– Hanna Podsiadły kl. VIIIB, SP Stanisławów.

 

Jury oraz organizatorzy konkursu dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac plastycznych. Słowa podziękowania kierowane są także do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w pracy twórczej.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kingi Sosińskiej – Wójt  Gminy Stanisławów za patronat i ufundowanie nagród.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły