Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Dnia 11. 11. 2023 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły wziął udział w gminnych uroczystościach związanych ze 105 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Dnia 11. 11. 2023 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły wziął udział w gminnych uroczystościach związanych ze 105 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono