Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

To stosowane w przypadku zatrzymania krążenia urządzenie, które wyzwala impuls elektryczny w celu zatrzymania migotania komór i przywrócenia prawidłowej akcji serca.
Korzystać z AED potrafią już uczniowie klas IV naszego Zespołu Szkolnego! 
W ramach zajęć Małego Ratownika z panią Anną Słowik, uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznali się z działaniem AED. Pozyskane wiadomości wykorzystywali w praktyce podczas ćwiczeń na AED treningowym, który udostępniła nam OSP Stanisławów. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Wójt Kingi Anny Sosińskiej za przekazanie naszej szkole tego cennego urządzenia oraz troskę o bezpieczeństwo naszych uczniów.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono

To stosowane w przypadku zatrzymania krążenia urządzenie, które wyzwala impuls elektryczny w celu zatrzymania migotania komór i przywrócenia prawidłowej akcji serca.
Korzystać z AED potrafią już uczniowie klas IV naszego Zespołu Szkolnego! 
W ramach zajęć Małego Ratownika z panią Anną Słowik, uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznali się z działaniem AED. Pozyskane wiadomości wykorzystywali w praktyce podczas ćwiczeń na AED treningowym, który udostępniła nam OSP Stanisławów. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Wójt Kingi Anny Sosińskiej za przekazanie naszej szkole tego cennego urządzenia oraz troskę o bezpieczeństwo naszych uczniów.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono