Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Zdjęcia szkolne odbędą się w dniach:
– 13 listopada odziały przedszkolne;
– 14 listopada 2023 r. klasy I, IV, V, VI;
– 15 listopada 2023 r. klasy II, III, VII, VIII.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Zdjęcia szkolne odbędą się w dniach:
– 13 listopada odziały przedszkolne;
– 14 listopada 2023 r. klasy I, IV, V, VI;
– 15 listopada 2023 r. klasy II, III, VII, VIII.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono