Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Czy wypada przyjść w piżamie do szkoły?

Poprzez Dzień Piżamy w szkole Samorząd Uczniowski chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na zdrowie i empatię oraz solidarność z dziećmi ciężko chorymi. Dlaczego piżama? – ponieważ to standardowe ubranie chorych dzieci.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Czy wypada przyjść w piżamie do szkoły?

Poprzez Dzień Piżamy w szkole Samorząd Uczniowski chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na zdrowie i empatię oraz solidarność z dziećmi ciężko chorymi. Dlaczego piżama? – ponieważ to standardowe ubranie chorych dzieci.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono