Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W dniu 29.09.2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stanisławowie, Ładzyniu i Pustelniku   wspólnie uczestniczyli w 1- dniowej wycieczce do Warszawy i wzięli udział w Festiwalu Nauki organizowanym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wysłuchali wykładu dr hab. B. J. Bartyzela na temat Anatomia radiologiczna ssaków i ptaków w sali wykładowej uniwersytetu w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Klinicznej  na Wydziale Medycyny  Weterynaryjnej.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W dniu 29.09.2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stanisławowie, Ładzyniu i Pustelniku   wspólnie uczestniczyli w 1- dniowej wycieczce do Warszawy i wzięli udział w Festiwalu Nauki organizowanym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wysłuchali wykładu dr hab. B. J. Bartyzela na temat Anatomia radiologiczna ssaków i ptaków w sali wykładowej uniwersytetu w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Klinicznej  na Wydziale Medycyny  Weterynaryjnej.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono