Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W środę 20go września klasa 2a na zaproszenie pana Bogdana Kucia wybrała się z wizytą do Muzeum Ziemi Stanisławowskiej. Jest to miejsce, w którym na chwilę można przenieść się do przeszłości. Dzieci mogły zobaczyć wiele maszyn i narzędzi, którymi posługiwali się nasi dziadkowie i pradziadkowie pracując na roli. Obejrzały wnętrze chaty pokrytej strzechą. Po zwiedzaniu dzieci posiliły się pieczonymi na ognisku kiełbaskami. Dużą atrakcją okazały się zwierzęta gospodarskie – krowa i malutkie króliki oraz towarzyszący nam przez całą wycieczkę pies. Na zakończenie udaliśmy się na boisko w Sokólu, gdzie dzieci aktywnie spędziły czas. W przygotowanie wycieczki zaangażowali się rodzice, którzy oprowadzali nas po muzeum, przygotowali dla dzieci ognisko oraz aktywnie uczestniczyli w zabawach ruchowych. Za możliwość zobaczenia naszej lokalnej historii dziękujemy panu Bogdanowi Kuciowi. Dzieci wróciły bardzo zadowolone i na pewno chętnie wrócimy w to miejsce.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W środę 20go września klasa 2a na zaproszenie pana Bogdana Kucia wybrała się z wizytą do Muzeum Ziemi Stanisławowskiej. Jest to miejsce, w którym na chwilę można przenieść się do przeszłości. Dzieci mogły zobaczyć wiele maszyn i narzędzi, którymi posługiwali się nasi dziadkowie i pradziadkowie pracując na roli. Obejrzały wnętrze chaty pokrytej strzechą. Po zwiedzaniu dzieci posiliły się pieczonymi na ognisku kiełbaskami. Dużą atrakcją okazały się zwierzęta gospodarskie – krowa i malutkie króliki oraz towarzyszący nam przez całą wycieczkę pies. Na zakończenie udaliśmy się na boisko w Sokólu, gdzie dzieci aktywnie spędziły czas. W przygotowanie wycieczki zaangażowali się rodzice, którzy oprowadzali nas po muzeum, przygotowali dla dzieci ognisko oraz aktywnie uczestniczyli w zabawach ruchowych. Za możliwość zobaczenia naszej lokalnej historii dziękujemy panu Bogdanowi Kuciowi. Dzieci wróciły bardzo zadowolone i na pewno chętnie wrócimy w to miejsce.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono