Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł. od rodziny. Wpłat można dokonywać na konto. Numer konta znajduje się w zakładce Rady Rodziców.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł. od rodziny. Wpłat można dokonywać na konto. Numer konta znajduje się w zakładce Rady Rodziców.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono