Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Dnia 7 września 2023 r. odbędą się zebrania z rodzicami. W klasach 0 oraz od 1 do 8 zebrania o godzinie 17.00. W przedszkolu godzina 18.00

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Dnia 7 września 2023 r. odbędą się zebrania z rodzicami. W klasach 0 oraz od 1 do 8 zebrania o godzinie 17.00. W przedszkolu godzina 18.00

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono