Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS I - III

Dnia 22 czerwca o godzinie 11.30 na scenie naszej szkolnej sali audiowizualnej zgromadzili się pełni entuzjazmu uczniowie oraz grono pedagogiczne. Widząc te radosne twarze, można było zauważyć, że wszyscy czekali na ten moment z niecierpliwością.

Akademia rozpoczęła się krótką i śmieszną inscenizacją klasy IIIb , którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Przekaz był zarówno zabawny, jak i pouczający. Widząc ich pewność siebie i zaangażowanie, nie sposób było nie docenić ich postępów gromkimi brawami.

Nie byłoby to pełne spełnienie i radość dla uczniów klas I-III bez uroczystego momentu wręczenia dyplomów i nagród. Dyrektor naszej szkoły, będąc dumnym z osiągnięć uczniów, osobiście dokonał tego symbolicznego aktu podczas naszej Akademii.

W momencie, kiedy dyrektor wszedł na scenę, panowała cisza pełna oczekiwania. Jego obecność budziła szacunek i podziw, ponieważ był to moment, w którym uczniowie zostali nagrodzeni za swoje wysiłki i zaangażowanie w ciągu całego roku szkolnego.

Rozpoczynając ceremonię wręczenia dyplomów, dyrektor podkreślił znaczenie pracy każdego ucznia, ich wytrwałość i poświęcenie w osiąganiu sukcesów. Wyznaczył to jako moment do celebracji i docenienia ich ciężkiej pracy oraz postępów, które zrobili od początku roku szkolnego.

Podczas ceremonii Zakończenia Roku Szkolnego nie mogło zabraknąć także słów uznania i podziękowań. Dyrektor Szkoły Jan Leś oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Dominika Siedlecka wyrazili swoje zadowolenie z postępów uczniów oraz podziękowali nauczycielom za zaangażowanie. Wszyscy obecni czuli się dumni z osiągnięć uczniów.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS I - III

Dnia 22 czerwca o godzinie 11.30 na scenie naszej szkolnej sali audiowizualnej zgromadzili się pełni entuzjazmu uczniowie oraz grono pedagogiczne. Widząc te radosne twarze, można było zauważyć, że wszyscy czekali na ten moment z niecierpliwością.

Akademia rozpoczęła się krótką i śmieszną inscenizacją klasy IIIb , którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Przekaz był zarówno zabawny, jak i pouczający. Widząc ich pewność siebie i zaangażowanie, nie sposób było nie docenić ich postępów gromkimi brawami.

Nie byłoby to pełne spełnienie i radość dla uczniów klas I-III bez uroczystego momentu wręczenia dyplomów i nagród. Dyrektor naszej szkoły, będąc dumnym z osiągnięć uczniów, osobiście dokonał tego symbolicznego aktu podczas naszej Akademii.

W momencie, kiedy dyrektor wszedł na scenę, panowała cisza pełna oczekiwania. Jego obecność budziła szacunek i podziw, ponieważ był to moment, w którym uczniowie zostali nagrodzeni za swoje wysiłki i zaangażowanie w ciągu całego roku szkolnego.

Rozpoczynając ceremonię wręczenia dyplomów, dyrektor podkreślił znaczenie pracy każdego ucznia, ich wytrwałość i poświęcenie w osiąganiu sukcesów. Wyznaczył to jako moment do celebracji i docenienia ich ciężkiej pracy oraz postępów, które zrobili od początku roku szkolnego.

Podczas ceremonii Zakończenia Roku Szkolnego nie mogło zabraknąć także słów uznania i podziękowań. Dyrektor Szkoły Jan Leś oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Dominika Siedlecka wyrazili swoje zadowolenie z postępów uczniów oraz podziękowali nauczycielom za zaangażowanie. Wszyscy obecni czuli się dumni z osiągnięć uczniów.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono