Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS I - III

Dnia 22 czerwca o godzinie 11.30 na scenie naszej szkolnej sali audiowizualnej zgromadzili się pełni entuzjazmu uczniowie oraz grono pedagogiczne. Widząc te radosne twarze, można było zauważyć, że wszyscy czekali na ten moment z niecierpliwością.

Akademia rozpoczęła się krótką i śmieszną inscenizacją klasy IIIb , którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Przekaz był zarówno zabawny, jak i pouczający. Widząc ich pewność siebie i zaangażowanie, nie sposób było nie docenić ich postępów gromkimi brawami.

Nie byłoby to pełne spełnienie i radość dla uczniów klas I-III bez uroczystego momentu wręczenia dyplomów i nagród. Dyrektor naszej szkoły, będąc dumnym z osiągnięć uczniów, osobiście dokonał tego symbolicznego aktu podczas naszej Akademii.

W momencie, kiedy dyrektor wszedł na scenę, panowała cisza pełna oczekiwania. Jego obecność budziła szacunek i podziw, ponieważ był to moment, w którym uczniowie zostali nagrodzeni za swoje wysiłki i zaangażowanie w ciągu całego roku szkolnego.

Rozpoczynając ceremonię wręczenia dyplomów, dyrektor podkreślił znaczenie pracy każdego ucznia, ich wytrwałość i poświęcenie w osiąganiu sukcesów. Wyznaczył to jako moment do celebracji i docenienia ich ciężkiej pracy oraz postępów, które zrobili od początku roku szkolnego.

Podczas ceremonii Zakończenia Roku Szkolnego nie mogło zabraknąć także słów uznania i podziękowań. Dyrektor Szkoły Jan Leś oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Dominika Siedlecka wyrazili swoje zadowolenie z postępów uczniów oraz podziękowali nauczycielom za zaangażowanie. Wszyscy obecni czuli się dumni z osiągnięć uczniów.

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS I - III

Dnia 22 czerwca o godzinie 11.30 na scenie naszej szkolnej sali audiowizualnej zgromadzili się pełni entuzjazmu uczniowie oraz grono pedagogiczne. Widząc te radosne twarze, można było zauważyć, że wszyscy czekali na ten moment z niecierpliwością.

Akademia rozpoczęła się krótką i śmieszną inscenizacją klasy IIIb , którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Przekaz był zarówno zabawny, jak i pouczający. Widząc ich pewność siebie i zaangażowanie, nie sposób było nie docenić ich postępów gromkimi brawami.

Nie byłoby to pełne spełnienie i radość dla uczniów klas I-III bez uroczystego momentu wręczenia dyplomów i nagród. Dyrektor naszej szkoły, będąc dumnym z osiągnięć uczniów, osobiście dokonał tego symbolicznego aktu podczas naszej Akademii.

W momencie, kiedy dyrektor wszedł na scenę, panowała cisza pełna oczekiwania. Jego obecność budziła szacunek i podziw, ponieważ był to moment, w którym uczniowie zostali nagrodzeni za swoje wysiłki i zaangażowanie w ciągu całego roku szkolnego.

Rozpoczynając ceremonię wręczenia dyplomów, dyrektor podkreślił znaczenie pracy każdego ucznia, ich wytrwałość i poświęcenie w osiąganiu sukcesów. Wyznaczył to jako moment do celebracji i docenienia ich ciężkiej pracy oraz postępów, które zrobili od początku roku szkolnego.

Podczas ceremonii Zakończenia Roku Szkolnego nie mogło zabraknąć także słów uznania i podziękowań. Dyrektor Szkoły Jan Leś oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Dominika Siedlecka wyrazili swoje zadowolenie z postępów uczniów oraz podziękowali nauczycielom za zaangażowanie. Wszyscy obecni czuli się dumni z osiągnięć uczniów.

LUT

5

Tłusty czwartek

LUT

1

Zebrania z rodzicami

Zebrania klasowe z rodzicami godz. 17.00

GRU.

6

Mikołajki

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców organizuje loterię fantową. Każdy los wygrywa. Cena jednego losu 5 zł.

GRU.

5

Dzień otwarty

Dla rodziców uczniów klas I-VIII organizujemy dzień otwarty w godzinach 17,00 - 19,00. Zapisy przez sekretariat.

LIS

25

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole obchodzony 24 listopada (piątek). Dzieci mogą przynieść ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę.

LIS

21

Dzień Życzliwości