Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

17 czerwca, tydzień przed rozpoczęciem wakacji, dzieci z klasy 1a uczestniczyły w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Z panią pielęgniarką Agnieszką przypomniały do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Utrwaliły numery alarmowe. Nauczyły się układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wiedzą, jak należy wykonać wdechy i uciski ratunkowe. Dzieci przypomniały również zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, placach zabaw i własnych podwórkach. Nad wszystkim czuwał Miś Ratownik, który podczas podsumowania spotkania „pomagał” pani Agnieszce wręczać uczestnikom Dyplomy Małego Ratownika. Dzieci były bardzo zainteresowane tematyką spotkania i z dużym zaangażowaniem w nim uczestniczyły. Może się tak zdarzyć, że wiedza i umiejętności, które dzieci zdobyły tego dnia zastosowane w trudnych sytuacjach uratują czyjeś życie. Już dziś życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

17 czerwca, tydzień przed rozpoczęciem wakacji, dzieci z klasy 1a uczestniczyły w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Z panią pielęgniarką Agnieszką przypomniały do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Utrwaliły numery alarmowe. Nauczyły się układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wiedzą, jak należy wykonać wdechy i uciski ratunkowe. Dzieci przypomniały również zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, placach zabaw i własnych podwórkach. Nad wszystkim czuwał Miś Ratownik, który podczas podsumowania spotkania „pomagał” pani Agnieszce wręczać uczestnikom Dyplomy Małego Ratownika. Dzieci były bardzo zainteresowane tematyką spotkania i z dużym zaangażowaniem w nim uczestniczyły. Może się tak zdarzyć, że wiedza i umiejętności, które dzieci zdobyły tego dnia zastosowane w trudnych sytuacjach uratują czyjeś życie. Już dziś życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono