Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

W maju 2023 r. w klasach IV został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Egzamin składał się z części teoretycznej /znajomość przepisów ruchu drogowego rowerzystów/ oraz części praktycznej, która polegała na praktycznej jeździe rowerem po placu manewrowym. Uczniowie wykorzystali swoje umiejętności w zakresie prawidłowej jazdy rowerem stosując wcześniej nabytą wiedzę. Było trochę stresu, ale wszystko wyszło dobrze.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono

W maju 2023 r. w klasach IV został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Egzamin składał się z części teoretycznej /znajomość przepisów ruchu drogowego rowerzystów/ oraz części praktycznej, która polegała na praktycznej jeździe rowerem po placu manewrowym. Uczniowie wykorzystali swoje umiejętności w zakresie prawidłowej jazdy rowerem stosując wcześniej nabytą wiedzę. Było trochę stresu, ale wszystko wyszło dobrze.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono