Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA
(26 czerwca – 18 sierpnia 2023 r.)

W celu zapisania dziecka do przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego należy w terminie do 16 czerwca 2023 r. złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolnego w Stanisławowie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej lub w sekretariacie).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie za zadeklarowany okres (śniadanie – 3 zł, obiad – 4 zł, podwieczorek – 3 zł; całodzienne – 10 zł), w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. na rachunek 83 1020 4476 0000 8202 0499 0521 (tak jak za przedszkole) lub dostarczenie zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez GOPS oraz brak zaległości w opłatach za przedszkole za okres do końca maja 2023 r.

W okresie dyżuru wakacyjnego (26 czerwca – 18 sierpnia 2023 r.) przedszkole zapewnia opiekę wyłącznie dzieciom zapisanym do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

karta_zgloszenia_dziecka

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA
(26 czerwca – 18 sierpnia 2023 r.)

W celu zapisania dziecka do przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego należy w terminie do 16 czerwca 2023 r. złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolnego w Stanisławowie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej lub w sekretariacie).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie za zadeklarowany okres (śniadanie – 3 zł, obiad – 4 zł, podwieczorek – 3 zł; całodzienne – 10 zł), w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. na rachunek 83 1020 4476 0000 8202 0499 0521 (tak jak za przedszkole) lub dostarczenie zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez GOPS oraz brak zaległości w opłatach za przedszkole za okres do końca maja 2023 r.

W okresie dyżuru wakacyjnego (26 czerwca – 18 sierpnia 2023 r.) przedszkole zapewnia opiekę wyłącznie dzieciom zapisanym do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

karta_zgloszenia_dziecka

CZE

21

Zakończenie roku szkolnego

8.15 msza święta, 9.00 uroczystości w szkole

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami