Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Zmiana kont bankowych

Od 1 kwietnia 2023 r. w szkole jest nowe konto bankowe. Opłaty za obiady szkolne oraz żywienie i opiekę przedszkolną prosimy wpłacać na numer konta: 83 1020 4476 0000 8202 0499 0521.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

Zmiana kont bankowych

Od 1 kwietnia 2023 r. w szkole jest nowe konto bankowe. Opłaty za obiady szkolne oraz żywienie i opiekę przedszkolną prosimy wpłacać na numer konta: 83 1020 4476 0000 8202 0499 0521.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono