Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

20 lat minęło...

W niedzielę 12 marca 2023 r. odbyły się  20 urodziny 23 Drużyny Harcerskiej „Czarna Woda” Szczepu „Wielki Błękit”. Tę dwudziestoletnią pracę wychowawczą

03 marca 2003 r. rozpoczęła druhna przewodnik  Nina Cudna-Makos – założycielka drużyny przy Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida  w Stanisławowie.

Praca wychowawcza kontynuowana była przez druhnę podharcmistrz Annę Endzelm, druha podharcmistrza Jacka Jeżaka. Obecnie funkcję drużynowej

23 Drużyny Harcerskiej „Czarna Woda” pełni druhna przewodnik Weronika Cudna.

To dzięki zapałowi tych ludzi oraz współpracy z Gminą Stanisławów środowiska harcerskie obszarów wiejskich mogły i mogą się rozwijać. Należy wspomnieć również o partnerskich relacjach z OSP Stanisławów i OSP Ładzyń oraz o goszczących swoich harcerzy Szkołach Podstawowych w Stanisławowie oraz w Ładzyniu.

Dzięki tym wszystkim ludziom i instytucjom druhny i druhowie z 23 Drużyny Harcerskiej „Czarna Woda” mają poczucie, że są ważni dla społeczności lokalnej,

a społeczność lokalna wie, że na swoich harcerzy zawsze może liczyć😊

MAR

22

Dzień na zielono

MAR

21

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki

MAR

20

Dzień na opak

ubrania zakładamy na lewą stronę

MAR

19

Dzień szalonej fryzury

MAR

18

Dzień bez plecaka

LUT

5

Tłusty czwartek

20 lat minęło...

W niedzielę 12 marca 2023 r. odbyły się  20 urodziny 23 Drużyny Harcerskiej „Czarna Woda” Szczepu „Wielki Błękit”. Tę dwudziestoletnią pracę wychowawczą

03 marca 2003 r. rozpoczęła druhna przewodnik  Nina Cudna-Makos – założycielka drużyny przy Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida  w Stanisławowie.

Praca wychowawcza kontynuowana była przez druhnę podharcmistrz Annę Endzelm, druha podharcmistrza Jacka Jeżaka. Obecnie funkcję drużynowej

23 Drużyny Harcerskiej „Czarna Woda” pełni druhna przewodnik Weronika Cudna.

To dzięki zapałowi tych ludzi oraz współpracy z Gminą Stanisławów środowiska harcerskie obszarów wiejskich mogły i mogą się rozwijać. Należy wspomnieć również o partnerskich relacjach z OSP Stanisławów i OSP Ładzyń oraz o goszczących swoich harcerzy Szkołach Podstawowych w Stanisławowie oraz w Ładzyniu.

Dzięki tym wszystkim ludziom i instytucjom druhny i druhowie z 23 Drużyny Harcerskiej „Czarna Woda” mają poczucie, że są ważni dla społeczności lokalnej,

a społeczność lokalna wie, że na swoich harcerzy zawsze może liczyć😊

MAR

22

Dzień na zielono

MAR

21

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki

MAR

20

Dzień na opak

ubrania zakładamy na lewą stronę

MAR

19

Dzień szalonej fryzury

MAR

18

Dzień bez plecaka

LUT

5

Tłusty czwartek