Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Dyskoteka walentynkowo-karnawałowa

Dnia 8 lutego 2023 r. odbyła się w szkole dyskoteka walentynkowo-karnawałowa. W godzinach 14.00-16.00 bawiły się klasy młodsze, a od 16.00 do 18.00 klasy starsze. W czasie zabawy oprócz tańców odbywały się konkursy. Niektórzy uczniowie postanowili podkreślić karnawałowy charakter zabawy i przyszli przebrani.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono

Dyskoteka walentynkowo-karnawałowa

Dnia 8 lutego 2023 r. odbyła się w szkole dyskoteka walentynkowo-karnawałowa. W godzinach 14.00-16.00 bawiły się klasy młodsze, a od 16.00 do 18.00 klasy starsze. W czasie zabawy oprócz tańców odbywały się konkursy. Niektórzy uczniowie postanowili podkreślić karnawałowy charakter zabawy i przyszli przebrani.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAR

22

Dzień na zielono