Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

Dyskoteka walentynkowo-karnawałowa

Dnia 8 lutego 2023 r. odbyła się w szkole dyskoteka walentynkowo-karnawałowa. W godzinach 14.00-16.00 bawiły się klasy młodsze, a od 16.00 do 18.00 klasy starsze. W czasie zabawy oprócz tańców odbywały się konkursy. Niektórzy uczniowie postanowili podkreślić karnawałowy charakter zabawy i przyszli przebrani.

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi

Dyskoteka walentynkowo-karnawałowa

Dnia 8 lutego 2023 r. odbyła się w szkole dyskoteka walentynkowo-karnawałowa. W godzinach 14.00-16.00 bawiły się klasy młodsze, a od 16.00 do 18.00 klasy starsze. W czasie zabawy oprócz tańców odbywały się konkursy. Niektórzy uczniowie postanowili podkreślić karnawałowy charakter zabawy i przyszli przebrani.

CZE

7

Jak nie czytam, jak czytam!

Akcja czytelnicza odbywająca się w całej Polsce. O godz. 10.00 na boisku szkolnym uczniowie będą czytać książki - każdy na co ma ochotę.

CZE

1

Dzień Dziecka

MAJ

26

Dzień Matki

MAJ

8

Zebranie

Zebrania klasowe godz. 17.00. Zebrania poprzedzone spotkaniem ogólnym w sali audiowizualnej.

KWI

27

Uroczysta akademia

Z okazji zbliżającego się Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędzie się uroczysta akademia. Tego dnia dzieci do szkoły przychodzą w stroju galowym.

KWI

22

Dzień Ziemi