Zespół Szkolny w Stanisławowie
05-304 Stanisławów
ul. Szkolna 4 i 4A 

  • Podczas ostatniego egzaminu w warszawskim gimnazjum, w ciągu godziny napisał pracę za dwóch kolegów oraz własną.
  • W 1866 r. otrzymał świadectwo maturalne. Oceny bardzo dobre miał z trzech przedmiotów: język polski, historia Rosji i Polski, geografia powszechna. Pozostałe oceny to trzynaście dostatecznych.
  • Miał kompleks związany z niskim wzrostem i dziecinnym wyglądem. Być może właśnie dlatego niepokaźnego pana Michała Wołodyjowskiego uczynił jednym z pierwszoplanowych bohaterów Trylogii i najlepszym szermierzem Rzeczypospolitej.
  • Miał trzy żony, każda miał na imię Maria: Maria Babska, Maria Romanowska, Maria Szetkiewicz.
  • „Potop” i „W pustyni i w puszczy” pisał w odcinkach do gazety. Zdarzało się, że zapominał, na jakim etapie zakończył pisanie. W 1866 r., przebywając za granicą, wysłał do redakcji depeszę: „Telegrafujcie, gdzie jest Kmicic? Zapomniałem i nie mogę dalej pisać. Sienkiewicz”. „Kmicic w Częstochowie wysadza armatę. Redakcja”.
  • Wizerunek Sienkiewicza pojawił się na banknocie o nominale 500.000 zł z 1990 r.
  • Anonimowy wielbicie ofiarował Sienkiewiczowi piętnaście tysięcy rubli. Pisarz wezwał ofiarodawcę do cofnięcia darowizny. Kiedy ten nie zgłosił się, pieniądze przeznaczył na fundusz stypendialny. Korzystała z niego m.in. Maria Konopnicka.
  • Lubił męskie rozrywki – polowania i grę w karty.
  • Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla, otrzymał ją w 1905 r. w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono

MAJ

16

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

MAJ

15

Egzamin ósmoklasisty -matematyka

MAJ

14

Egzamin ósmoklasisty – język polski

MAJ

9

Święto patrona szkoły

MAJ

9

Zebrania z rodzicami

MAR

22

Dzień na zielono